See on Internet Society Eesti haru!

Pikk jutt lühidalt: Kuigi MTÜ Eesti Interneti Kogukond taotles ja sai ISOC kohaliku haru staatuse 2013. aasta veebruaris, siis ei soovinud see organisatsioon selles rollis hiljem jätkata ning on praeguseks Internetist üldse kadunud. Läbirääkimiste tulemusena on ISOC Estonia Chapteri haldamise võtnud enda peale vahejuhatus, kuhu kuuluvad:

  • Henrik Aavik (esimees)
  • Märt Põder
  • Günter Kits

Vahejuhatus on võtnud enda eesmärgiks organisatsioon uuesti ametlikult registreerida ning säilitada netikasutamise esindamise järjepidevus nii Eesti kohalikul tasandil kui rahvusvahelisel tasandil.

Jälgige meie veebilehte või võtke ühendust juhatus@isoc.ee, kui soovite kaasa lüüa või lisainfot!

Leave a Reply