EP digiagenda töörühm alustab kampaaniat tsensuurimasinate vastu

Digital Agenda Intergroup (parteideülene Euroopa Parlamendi saadikute ühendus) alustab kampaaniat tsensuurimasinate peatamiseks.

https://juliareda.eu/2018/01/censorship-machines/