Oettinger ja Ansip digivaldkonda juhtima

Komisjoni president Juncker teeb ettepaneku määrata digivaldkonna eest vastutavaks asepresidendiks Günther Oettingeri ja ühtse digituru eest vastutavaks asepresidendiks Andrus Ansipi. Kui Oettingeri iseloomustas kogemuse puudumine digivaldkonnaga ning tugevad sidemed ettevõtjatega, sh kirjastajatega, siis Ansip oli veel paar aastat tagasi kirjeldanud parlamendi poolt tagasilükatud ACTA-lepet kui “ülimalt õiget asja”.

Julia Reda hinnang komisjoni koosseisule: https://juliareda.eu/2014/09/eu-commission-net-politics-appointments-misguided/