Kas artikkel 13 on avatud Interneti lõpp?

Euroopa Liidu uus autoriõiguse direktiiv on tekitanud hulgaliselt vaidlusi. Suuresti on vaidluste keskmes olnud kuulus "artikkel 13". Eelnõu vastaste väitel on see meile tuntud interneti lõpp. Selline internet, kus igaüks saab suhelda igaühega kelleltki luba küsimata, kaob. Eelnõu toetajate väitel annab see lõpuks ometi loojatele ja kunstnikele rohkem voli nende õiguste üle veebis, pärast autoriõiguse aastatepikkust kuritarvitamist, mida on mahitanud internetihiiud. Kogu selle lärmi keskel on raske aru saada, mis tegelikult toimub.