Euroopa Parlamendi propagandavideo

Euroopa Parlament avaldab uut autoriõiguse direktiivi propageeriva video.

Lähemal uurimisel selgub, et see on tellitud AFP-lt (Agence France-Presse), kes oli juba direktiivi menetlemise varasemates faasides agressiivset lobitööd teinud, seega on tegu raske huvide konfliktiga.