Ulrich Kelber tõstatab andmekaitse küsimuse

Saksa andmekaitsevolinik Ulrich Kelber avaldab seisukoha, et artikkel 13 toob kaasa tõsise andmeturberiski filtritootjate kätte kogunevate isiku- ja metaandmete tõttu.

Europarlamendi õiguskomisjon kiidab direktiiviteksti heaks ning suunab selle lõpphääletusele.