Internetivabaduste õhtu #1: blokinimekirjad

Keerulistel aegadel kasvab nõudmine kujundada avalikku inforuumi ja piirata teabe levikut, mis võiks kahjustada ühiskonna turvalisust või riiklikke huve. Ent ajutistena kehtestatud piirangute tagasipööramine aegade rahunedes võib osutuda üle ootuste keeruliseks.

Oleme kutsunud aruteluõhtul teemat avama Ilmar Raagi, kes on avalikkuses põhjendanud propagandasaitide blokeerimist, ja Anniki Rebase, kes Propastopi kaasautorina omab vahetut kogemust inforindel toimuvast. Lühiettekannetele järgneb arutelu, kus omalt poolt jagab selgitusi ja vastab küsimustele ka TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla, mille järel saavad netikogukonna liikmed ja sõbrad neil ja muudel seotud teemadel vabas vormis mõtteid vahetada.

Eestis valitud lähenemine propagandasaitide blokeerimisele lähtub TTJA ja netiteenuse pakkujate vabatahtlikust koostööst ning on oma olemuselt küllaltki informaalne. Nii puudub blokeeritavate saitide ametlik nimekiri, keelatud saitidele sattuvatele netikasutajatele selgituslehte ei kuvata ning läbipaistvuse tagamiseks on blokinimekirja avaliku pidamise enda peale võtnud Propastop.

Missugused on sellise lähenemise head ja vead, missuguseid teisi mudeleid Intenetis leiduva sisu ja teenuste kontrollimiseks on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse veel pakutud ja mida need Internetile võiks kaasa tuua — seda kõike saamegi kohapeal arutada.

Aeg: Teisipäev, 28.11 algusega kl 18
Koht: Kohvik Literaat, Telliskivi, Tallinn

Oodatud on netikogukonna liikmed, sõbrad ja kaasamõtlejad. Kohtadega arvestamiseks palume osalemisest anda võimalusel märku juhatus@isoc.ee.